Oriveden strategisen yleiskaavan voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi Oriveden strategisen yleiskaavan päätöksellään 26.10.2020 § 57. Hyväksymispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 20.12.2022.

Strateginen yleiskaava on MRL 201 §:n nojalla kuulutettu 16.3.2021 voimaan lukuun ottamatta puunkuormausalueen merkintää ja siihen kohdistuvia kehittämis- ja yleismääräyksiä.

Oriveden strateginen yleiskaava tulee kokonaisuudessaan voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 25.1.2023
Oriveden kaupunginhallitus

Aineisto:

Ota yhteyttä


Antti Kivikko

Kaavoituspäällikkö

040 133 9133