Kaupungin­valtuuston hyväksymä Oriveden strateginen yleiskaavaehdotus

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.10.2020 § 57 hyväksynyt Oriveden strategisen yleiskaavaehdotuksen.

Aineisto:

KUULUTUS

Oriveden strategisen yleiskaavan voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on 26.10.2020 § 57 hyväksynyt Oriveden strategisen yleiskaavaehdotuksen ja päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus on 8.3.2021 § 52 määrännyt MRL:n 201 §:n nojalla Oriveden strategisen yleiskaavaehdotuksen voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman, lukuunottamatta valituksenalaista yleiskaavaehdotuksen kaavakartalla B olevaa asemanrannan puunkuormausalue merkintää Pt ja siihen kohdistuvia kehittämis- ja yleismääräyksiä.

Oriveden strateginen yleiskaava tulee voimaan muilta osin tällä kuulutuksella.

16.3.2021
Oriveden kaupunginhallitus

Kaavakartta_B_ kaupunginhallitus 08.03.2021 § 52_voimaantulo (pdf-tiedosto)