Kaavatyön valmistelu ja eteneminen

Kaupungin puolelta yleiskaavoitusta johtaa kaupunginhallitus ja työtä valmistelee kaupunginhallituksen perustama yleiskaavatoimikunta, jossa ovat 1.6.2019-31.5.2021 jäseninä seuraavat luottamushenkilöt:

  • Puheenjohtaja Antti Nieminen (varajäsen Jussi Ketola)
  • Varapuheenjohtaja Anne Nousiainen (varajäsen Ulla Korolainen)
  • Jussi Järvinen (varajäsen Raimo Haverinen)

Strategista yleiskaavoitusta tekee konsulttina FCG. Kaavatyön etenemistä voi seurata kaupungin sivujen lisäksi FCG:n nettisivuilta.

Ehdotusvaiheen aineisto

Ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 26.2. – 26.3.2020. Aineisto on edelleen tutustuttavissa alla.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on ollut mahdollisuus kirjallisesti esittää muistutuksensa kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana ja kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot viranomaistahoilta.

Lisätietoja asiassa saa kaupungin elinvoimapalveluista, vaihde p. (03) 5655 6000 tai kirjaamo@orivesi.fi

Strategisen yleiskaavan aineisto:

Ota yhteyttä


Seppo Tingvall

Kaavoituspäällikkö

040 133 9133

Ota yhteyttä


Tea Jylhä

Kaavasuunnittelija

050 329 5303