Kaavoitus ja maankäyttö

Oriveden keskustaa dronella kuvattuna Paltanmäeltä päin.
Järvenrantaa ja laituri.
Orivettä ilmasta kuvattuna, näkymä ysitien rampilta Jyväskylän suuntaan.
Ilmakuvaa Moision, Hakamäen ja Mattilanniityn asuinalueilta.
Auringonkukkia.