Tältä sivulta löydät tietoa alle kouluikäisten lasten ja perheiden palveluista

Alle kouluikäisestä lapsesta käytetään usein nimitystä leikki-ikäinen. Leikki-iässä lapsi omaksuu valtavan määrän uusia psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä taitoja. Jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja kasvu on yksilöllistä.

Tasapainoiseen kehitykseen lapsi tarvitsee fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvuympäristön. Uusia asioita lapsi oppii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Niitä hän opettelee tarkkailemalla, matkimalla ja kokeilemalla. Lapsi tarvitsee aikuisen huolenpitoa ja suojelua.

Vanhempien tehtävänä on asettaa rajoja ja kestää lapsen kiukkua. Lapsi tarvitsee aikuista pettymysten ja epäonnistumisten sietämisessä sekä toisinaan rauhoittumiseen. Vaikka lapsi harjoittelee omatoimisuutta, hän tarvitsee kuitenkin paljon vanhempien huolenpitoa ja hellyyttä.

Joskus lapsi voi tarvita myös rohkaisua ja tukea aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin sekä sosiaalisiin tilanteisiin.  Kasvatus ja vanhemmuus– sivulla on arjen tietopankki, josta löytyy tietoa ja tukea erilaisiin hyvinvointiin ja perhearkeen liittyviin tilanteisiin.

Pienten lasten kasvuun ja kehitykseen voi liittyä myös huolia ja haasteita. Huolen kanssa ei kannata jäädä yksin, tukea ja apua on saatavilla huolen koosta riippumatta. Monet ilon aiheet ja huolet ovat samankaltaisia eri perheissä.

Vertaistuesta voi olla apua monessa tilanteessa. Tältä sivulta löydät tietoa erilaisista palveluista ja kohtaamispaikoista.

Jos haasteet tai tuen tarve liittyvät parisuhteeseen tai vanhemmuuteen, apua löytyy Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki -sivulta.

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa alla olevista linkeistä:

1-2-vuotiaan kasvu ja kehitys

2-3-vuotiaan kasvu ja kehitys

3-4-vuotiaan kasvu ja kehitys

4-5-vuotiaan kasvu ja kehitys

5-6-vuotiaan kasvu ja kehitys

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta.