Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan perustehtävä.

Hyvinvointi on laaja ja moniulotteinen käsite. Pohjimmiltaan hyvinvointikäsite on subjektiivinen ja se rakentuu ulkoisista hyvinvoinnin edellytyksistä sekä kokemuksellisista elementeistä.

Terveyden edistämisellä ymmärretään kaikkea sitä toimintaa, joka lisää terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää terveysongelmia ja väestöryhmien välisiä terveyseroja. Se on suunnitelmallista terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiin, kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen vaikuttamista.

Kaupunki edistää hyvinvointia ja terveyttä monin toimenpitein

Oriveden kaupunki haluaa edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointia edistävät suunnitelmat ja toiminnan painopisteet kootaan hyvinvointisuunnitelmaan. Oriveden kaupungin laaja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2018-2020 on hyväksytty valtuustossa 27.11.2017.

Hyvinvointitilinpäätöksessä tarkastellaan toimien vaikutusta

Terveydenhuoltolaki (1326/30.12.2010) määrittelee, että kunnan tehtävä on tarjota kaikille asukkailleen yhtäläiset edellytykset terveeseen elämään. Terveydenhuoltolaki on asettanut kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä velvoitteita. Yksi näistä velvoitteista on hyvinvointikertomuksen valmisteleminen kerran valtuustokaudessa sekä hyvinvoinnin vuosittainen raportointi valtuustolle (1326/2010, Luku 2 § 12).

Hyvinvointikertomus on kaupunginvaltuuston hyväksymä työväline; julkinen asiakirja. Hyvinvointikertomus kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. Kertomus nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnin taustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Se auttaa kaupunkiorganisaatiota vastaamaan uuden terveydenhuoltolain velvoitteisiin.

Oriveden kaupungissa hyvinvointikertomuksesta käytetään nimeä hyvinvointitilinpäätös.

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa taiteen ja kulttuurin hyödyntämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Orivedellä on perustettu Kulttuurihyvinvoinnin kumppanuuspöytä, jossa kohtaavat kaupungin edustajat, järjestöt ja asukkaat. Osallistujat pohtivat yhdessä, miten kulttuurihyvinvointia voidaan toteuttaa huomioiden eri ikäryhmät ja kulttuurin saavutettavuus. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Perheohjaamo Silmukka

Perheohjaamo Silmukka tarjoaa matalan kynnyksen tukea orivesiläisille perheille ja koulujen henkilökunnalle. Kyseessä on uusi, eri paikallisten toimijoiden (Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut, nuorisopalvelut, sosiaalipalvelut) yhteistyömuoto. 

Tutustu Perheohjaamo Silmukkaan Peda.net-sivustolla!