Säännöllisesti kerran vuodessa haettavien avustusten hakuajasta ilmoitetaan kaupungin somekanavilla, nettisivuilla sekä Oriveden Sanomissa noin neljä viikkoa ennen hakuajan päättymistä.

Tutustu elämänlaatulautakunnan avustusohjeisiin! (pdf)

Yleisavustus

Yleisavustusta myönnetään kunnan asukkaisiin kohdentuvaan toimintaan ja yhteisöllisiin tapahtumiin sekä yhdistysten sääntöjen mukaiseen toimintaan ja hankkeisiin (mm. tapahtumiin, näyttelyihin, kerhoihin ja tilavuokriin / toimitiloihin liittyviin kuluihin sekä ilmaiseksi jaettavien julkaisujen laadintaan).

Elämänlaatulautakunnan yleisavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Oriveden elämänlaatulautakunnalle. Yleisavustuksen hakuaika on vuosittain maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Hakemus tulee toimittaa liikuntapalvelujen (Keskustie 23), kulttuuripalvelujen (Keskustie 23) tai nuorisopalvelujen (Koulutie 5 B) toimistoon hakuajan puitteissa.

Harkinnanvaraiset avustukset

Harkinnanvaraista avustusta voivat hakea orivesiläisen liikunnan, kulttuurin ja nuorisotoiminnan hyväksi ja sen monimuotoisuuden edistämiseksi toimivat yksityiset henkilöt, yhdistykset ja yhteisöt. Avustusta haetaan alla olevalla lomakkeella. Muistathan liittää mukaan tilinumeron. Tutustu ennen hakua jako-ohjeisiin!

 • Lisätietoja liikuntatoimijoille: Liikuntapäällikkö Roope Marski
 • Lisätietoja kulttuuritoimijoille: Kulttuurijohtaja Annina Ärölä
 • Lisätietoja nuorisotoimijoille: Vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki

Yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta.

Tuiskun naperofutiksen pelaajia ja valmentajia Rovastinkankaan tekonurmikentällä.
Tuiskun naperofutispelaajia ja valmentajia Rovastinkankaan tekonurmikentällä. Kuva: Kirsi-Minna Koskela

Liikuntatoimijoiden avustukset

Tutustu ennen hakua avustusohjeisiin (pdf)!

Toimintakorvaukset

Oriveden kaupunki myöntää vuosittain toimintakorvauksia, joiden tarkoituksena on tukea paikallista liikuntatoimintaa. Toimintakorvaukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) ovat haettavissa vuosittain huhtikuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Liikuntayhdistysten toimintakorvaushaku tehdään Avustusverkko-palvelussa.

Koulutuskorvaukset

Koulutuskorvaukset on tarkoitettu valmentaja-, ohjaaja- ja toimihenkilökoulutukseen (ei kilpailutoiminnan tukemiseen). Edellisen vuoden koulutuskorvaukset ovat haettavana aina tammikuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Koulutuskorvauksen liitteenä on esitettävä koulutuskulujen maksutositteet sekä koulutuksen kurssiohjelma. Matka- ja päivärahakustannuksia ei korvata. Koulutuskorvausta myönnetään enintään 250 € / valmentaja tai toimihenkilö ja 1000 € / seura / kalenterivuosi. Omarahoitusosuus on vähintään 20% / koulutus.

Lataa koulutuskorvaushakemus (pdf)!

Mikäli lomakkeen rivit eivät riitä, tulosta kakkossivua tarvittava määrä.

Kansantanssijoita lavalla Orivesi 150v -tapahtumassa Paltanmäellä.
Kansantanssijoita Orivesi 150 -tapahtumassa elokuussa 2019. Kuva: Marjo Aspegren

Kulttuuritoimijoiden avustukset

Paikallista kulttuuritoimintaa tuetaan erilaisin avustuksin: taiteilijan apurahat, toimintakorvaukset sekä kulttuuripalkinto.

Taiteilijan apuraha

Kohdeapurahaa voidaan myöntää taiteenharjoittajille (ei yhdistykset) rajattujen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työvälineisiin, työtila- ja näyttelykuluihin, julkaisuihin, äänitteisiin yms.

Taiteilijoiden kohdeapuraha on haettavissa vuosittain tammikuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Tulosta ja täytä hakulomake alta tai hae lomake kaupungintalon aulasta (Keskustie 23). Hakemukseen tulee liittää maksutositteet tai suunnitelma toteutettavasta hankkeesta. Matka-ja päivärahakustannuksia ei korvata.

Taiteilijan apurahahakemus (doc)

Toimintakorvaukset

Kulttuuripalveluiden toimintakorvaus voidaan myöntää rekisteröidyille, paikallisille yhdistyksille/kulttuurijärjestöille ja kulttuuriyhteisöille. Toimintakorvausta myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Korvauksen tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia.

Toimintakorvaukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) ovat haettavissa vuosittain huhtikuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Toimintakorvausta haetaan ensisijaisesti Avustusverkko-palvelun kautta.

Katuun pinkillä maalilla maalattua Orivesi-kuosia jäähallin mäessä.
Kaupungin nuorisopalvelujen väki maalasi yhdessä nuorten kanssa jäähallin mäkeen Orivesi-kuosia kesällä 2019.

Nuorisotoimijoiden avustukset

Tutustu ennen hakua avustusohjeisiin (pdf)!

Toimintakorvaukset

Nuorisotoimijoiden toimintakorvaukset ovat haettavissa vuosittain keväällä. Seuraava haku on keväällä 2023. Haku perustuu elämänlaatulautakunnan päättämiin avustusten jako-ohjeisiin ja on tarkoitettu säännönmukaisen toiminnan tukemiseen. Avustuksen myöntämiselle edellytetään omarahoitusosuutta vähintään 20%.

Nuorisopalveluiden toiminta-avustukset haetaan ensisijaisesti Avustusverkko-palvelun kautta.

Nuorilta nuorille -avustus

Nuorisovaltuusto myöntää Nuorilta nuorille -avustusta vuosittain. Hakuaika on 6.11.2023 saakka. Apurahaa voivat hakea 12−21-vuotiaat. Avustusta voi hakea yhdistys, yksityinen henkilö tai kaveriporukka. Avustussummaa on jaossa kaikkiaan 1 200 €.

Myönnettävän avustuksen pitää hyödyttää ensisijaisesti useita nuoria Orivedellä. Avustuksen myöntäjä voi vaatia tositetta käytetystä avustusrahasta. Avustushakemukset toimitetaan sähköpostitse: nuorisovaltuusto@orivesi.fi

Tarkemmat hakuohjeet annetaan syksyisin. Hakuajasta ilmoitetaan Oriveden kaupungin somekanavilla, verkkosivuilla ja Oriveden Sanomissa.

Lisätiedot: Vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki (yhteystiedot tämän sivun alareunassa).

Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahasto

Tutustu opintorahaston SÄÄNNÖT

Kaupungin ja seurakunnan yhteiset apurahat on tarkoitettu ammatillisten ja korkea-asteen opintojen tukemiseen opintojensa loppupuolella oleville, alle 29-vuotiaille opiskelijoille. Hakijan on täytynyt olla kirjoilla Orivedellä viimeistään hakuvuoden alusta lähtien. Opintorahaston apurahat tulevat haettaviksi vuosittain syksyllä. Jaettava summa on vuosittain enintään 3.500€. Myönnetyt apurahat jaetaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6. joulukuuta.

Vapaamuotoisten hakemusten tulee olla toimitettuna liitteineen 31.10. mennessä. Opintorahaston hallitukselle osoitetut hakemukset toimitetaan kaupungin nuorisotoimistoon osoitteella Kaupungintalo, Opintorahastohakemus, 35300 Orivesi.

Apurahojen hakemisesta ilmoitetaan vuosittain lokakuun alussa Oriveden Sanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla ja somekanavissa.

Tiedustelut: Vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki (yhteystiedot tämän sivun alareunassa)

Suomi 100 -itsenäisyyspäivän juhlan esiintyjiä Oriveden Opiston Klemetti-salissa vuonna 2017.
Elämänlaatulautakunnan myöntämät palkinnot jaetaan vuosittain Oriveden kaupungin järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa.

Palkitsemiset

Palkinnot ja stipendit (liikunta, nuoriso ja kulttuuri) ovat haettavissa vuosittain lokakuun 15. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä. Seurat ja yhdistykset sekä yksityishenkilöt tekevät ehdotuksia palkinnon ja stipendien saajista määräaikaan mennessä. Palkinnoista ja stipendien hausta ilmoitetaan kaupungin somekanavilla, nettisivuilla, Oriveden Sanomissa noin neljä viikkoa ennen hakuajan päättymistä.

Vuoden urheilijat, joukkue, valmentaja ja kunnon kuntalainen

Ehdota Oriveden vuoden urheilijaa, nuorisourheilijaa (12-18v), valmentajaa, veteraaniurheilijaa, joukkuetta sekä kunnon kuntalaista! Ehdotuksia voi jättää oheisella lomakkeella vuosittain lokakuun 15. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä. Valinnoista päättää elämänlaatulautakunta. Seurojen tulee ilmoittaa kaikki edellisen vuoden SM-mitalistit liikuntapalveluille.

Nuorisotoimijapalkinto

Elämänlaatulautakunta päättää vuoden nuorisotoimijapalkinnosta. Ehdotuksia voi tehdä kuka tahansa vapaamuotoisella ehdotuksella vuosittain lokakuun 15. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä. Nuorisotoimijapalkinto myönnetään ensisijaisesti orivesiläiselle nuorelle, nuorten parissa toimivalle tai nuorisotyötä tekevälle yhteisölle. Palkinnon saajan kotipaikka voi olla muukin kuin Orivesi, mikäli toimija on poikkeuksellisen merkittävällä tavalla edistänyt tai kehittänyt Oriveden nuorisotoimintaa.

Nuorisotoimijaehdotus (pdf)

Kulttuuripalkinto

Vuoden kulttuuripalkinto myönnetään ensisijaisesti orivesiläiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Oriveden taide- ja kulttuurielämän edistämiseksi taikka merkittävästä kulttuuriteosta. Palkinnon saajan kotipaikka voi olla muukin kuin Orivesi, mikäli toimija on poikkeuksellisen merkittävällä tavalla edistänyt tai kehittänyt Oriveden kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa usean henkilön tai yhteisön kesken.

Ehdota kulttuuripalkinnon saajaa! Esityksiä voi jättää vuosittain lokakuun 15. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään klo 15 mennessä. Palauta täytetty lomake sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi tai kulttuuripalveluiden toimistoon, Keskustie 23.

Ehdota kulttuuripalkinnon saajaa!

Jaetut kulttuuripalkinnot:

 • 1988 Oriveden Opisto
 • 1989 Oriveden Mies- ja Naislaulajat ry
 • 1990 Hilkka Laurila
 • 1991 Eräjärven Työväen Näyttämö ry
 • 1992 Pekka Toivonen
 • 1993 Siitaman Nuorisoseura
 • 1994 Oriveden Kotiseutuyhdistys ry ja Eräjärvi-Seura ry
 • 1995 Oriveden Orkesteriyhdistys ry
 • 1996 Tarmo Koivisto
 • 1997 Purnu
 • 1998 Ylä-Hämeen Taiteilijayhdistys ry
 • 1999 Toini Hiukka
 • 2000 Rönni
 • 2001 Jukka Tilsa
 • 2002 Anneli Saarenoja
 • 2003 Taiston Elokuvat
 • 2004 Oriveden Musiikkiyhdistys ry
 • 2005 Pia Hakovirran baletti- ja liikuntakoulu
 • 2006 Matti Rautio
 • 2007 Kari Honkanen
 • 2008 Reikäreuna-festivaali
 • 2009 Mirja Tukiainen
 • 2010 Leena Laaksonen
 • 2011 Aarne Jämsä
 • 2012 Tom Linkopuu
 • 2013 Olli Marttila, kunniamaininta Cafe Herkkuhetki
 • 2014 Juhani Eerola, kunniamaininta Reikäreuna-festivaali
 • 2015 Katriina Vuorikivi
 • 2016 Taitokeskus Orivesi
 • 2017 Maija-Liisa Mäkelä
 • 2018 Vilho Juusela
 • 2019 Mörri Seppälä ja Esa Kallio
 • 2020 Etni Khan ja Juhamatti Vahdersalo
 • 2021 Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi ja Timo Suvanto
 • 2022 Oriveden Sotaveteraaniyhdistys ry
 • 2023 Leena Kokkonen ja Markus Edizon Helenius

Ota yhteyttä


Roope Marski

Liikuntapäällikkö

050 421 0992

Ota yhteyttä


Petteri Lähteenmäki

Vapaa-aikaohjaaja

040 133 9126

Ota yhteyttä


Annina Ärölä

Kansalaisopiston rehtori, kulttuurijohtaja

040 5963087