Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Oriveden kaupungin hallintosäännön 174 §:n mukaan aloitteen käsittelee se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.
 
Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista. Sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, joten älä kirjoita viestiin arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnustasi, pankkitilin numeroa tai vastaavaa. Aloitteesi etenemistä voit tiedustella Oriveden kaupungin kirjaamosta.
 
Aloite tehdään vapaamuotoisesti ja toimitetaan kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse:

  • sähköposti kirjaamo[at]orivesi.fi
  • käyntiosoite Kaupungintalo, Keskustie 23  
  • postiosoite PL 7, 35301 Orivesi

Vaihtoehtoisesti aloitteen voi tehdä myös Kuntalaisaloite.fi –palvelussa.

Saapuneet kuntalaisaloitteet 2017 – 2023

Alla on lista Oriveden kaupungille saapuneista kuntalaisaloitteista. Linkistä pääset kunkin aloitteen viimeisimpään kokouskäsittelyyn.