Kuulumisia Oriveden kaupungin energiatyöstä


Tiedote EnerKey & Oriveden kaupunki

Oriveden kaupunki on kehittänyt energiatehokkuuttaan järjestelmällisesti jo vuosien ajan. Viime talvena asia oli energiakriisin myötä kuitenkin erityisen ajankohtainen.

Oriveden kaupunki on ollut mukana kuntien vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017–2025. Kyseiset sopimukset ovat ensisijainen keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet, ja ne ovat näin tärkeä osa myös Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.

Tehokkaalla energian käytöllä voidaan vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla kehitetään kustannustehokkuutta.

Energiatehokkuussopimuksen myötä kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutustaan 7,5 % (1600 MWh/v) vuosina 2017–2025. Tähän mennessä vuosina 2017–2022 on saavutettu 1358 MWh:n vuotuinen säästö. Kaupunki on hyvin tavoitteen saavuttamisvauhdissa.

Vuonna 2022 Orivedellä on tehty monia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja säästöä on kertynyt noin 400 MWh. Toimenpiteet ovat sisältäneet muun muassa valaistusten päivittämistä ledeiksi sekä kiinteistöissä sisällä että katuvalaistuksessa. Tämän lisäksi tehtiin myös optimointia kiinteistöjen lämpötiloihin sekä ilmanvaihtoon.

Kaaviokuva Oriveden kaupungin vuosittaisesta energiansäästöstä vuosina 2017-2022.

Energiatehokkuussopimuksen lisäksi Oriveden kaupunki on mukana Hiilineutraali kunta (HINKU) -verkostossa, jossa kaupungin tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Näiden sopimusten ohjaamana Oriveden kaupungin toiminnassa huomioidaan entistä enemmän toiminnan ja tehtävien päätösten vaikutus energia- ja ilmastoasioihin.

Palaa uutislistaukseen