Oriveden aseman kehittäminen alkaa

Oriveden juna-aseman pysäköintiin liittyvä kehityshanke on käynnistymässä kesän 2022 aikana. Kehittäminen toteutetaan Oriveden kaupungin ja Väyläviraston yhteistyönä. Oriveden kaupunginvaltuusto myönsi 20.6. maanantaina hankkeelle sille ehdotetun lisämäärärahoituksen.

Tiedote 21.06.2022 / Väylävirasto

Hankkeen tarkoituksena on parantaa yleisesti Oriveden aseman sekä sen liityntäpysäköinnin toimivuutta. Autojen parkkipaikkoja lisätään, ja alueelle varataan myös latauspaikkoja sähköautoille. Myös pyöräpysäköintiä parannetaan, sekä saatto- ja joukkoliikenteelle osoitetaan omat pysähdyspaikat.

”Parannusten avulla pyritään tukemaan sujuvia matkaketjuja, ja näin myös kannustamaan ihmisiä junamatkustamisen pariin”, kertoo projektipäällikkö Terhi Haapaniemi Väylävirastosta.

Aseman kehittäminen perustuu valtion ja Tampereen kaupunkiseudun väliseen MAL-sopimukseen, jossa on määritetty merkittäviä parannustoimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. Sopimuksessa on sovittu myös Oriveden liityntäpysäköintialueen kehittämisen suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

Rakentamisen käynnistyminen edellyttää erillisen toteuttamissopimuksen, jota ei ole vielä allekirjoitettu.

Aseman viihtyvyyttä halutaan lisätä

Alun perin MAL-sopimuksen pohjalta tehty hankkeen kustannusarvio oli 300 000 euroa, mutta rakennussuunnittelussa tehtyjen toimenpiteiden myötä arvio on noussut lähes 900 000 euroon. Tästä summasta Oriveden kaupungin kokonaismääräraha on noin 500 000 euroa, johon sisältyy joitakin kaupungin omia kustannuksia. Kaupunginvaltuusto päätti tarvittavasta lisärahoituksesta eilen maanantaina.

MAL-sopimukseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi kaupunki toteuttaa asemalla myös joitakin omia töitään, joita ovat esimerkiksi aseman makasiinirakennukseen kohdistuvat työt. Lisäksi kaupunki haluaa lisätä aseman viihtyvyyttä uusimalla kivetyksiä sekä istutuksia.

”Oriveden aseman parantaminen liittyy laajemmin koko aseman alueen sekä sen ympäristön kehittämiseen. Suunnittelussa on kuultu kaupungin asukkaita sekä heidän toiveitansa”, kertoo Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Arvioitu rakentamisen aloitusaika on elokuussa 2022. Työn toteutuksesta ja rakentamisen aikaisista järjestelyistä tiedotetaan erikseen kesän aikana.

Lisätietoja:

Terhi Haapaniemi
projektipäällikkö, Väylävirasto
029 534 3809
etunimi.sukunimi@vayla.fi

Matti Vesava
tekninen johtaja, Oriveden kaupunki
040133 9247
etunimi.sukunimi@orivesi.fi

Lue lisää hankkeesta Väyläviraston nettisivuilta

Lue lisää Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta

Aiheeseen liittyvää

Palaa uutislistaukseen