Oriveden rautatieaseman pysäköinnissä ja bussipysäkeissä poikkeusjärjestelyjä 15.8. alkaen

Oriveden aseman liityntäpysäköinnin kehittämiseen liittyvä rakentaminen käynnistyy 15.8. maanantaina. Aseman nykyinen parkkipaikka poistetaan käytöstä työn ajaksi, ja tilalle osoitetaan korvaava pysäköinti.

Tiedote 9.8.2022 / Väylävirasto ja Oriveden kaupunki

Pysäköinti ohjataan väliaikaisesti nykyistä asemaa vastapäätä olevalle alueelle (Kenkätie 2-6) sekä osoitteisiin Asematie 9, Asematie 10, Asematie 11 ja Asematie 4. Paikalle asetetaan opasteita ohjaamaan autoja oikeaan paikkaan. Pysäköinti ei ole sallittu K-marketin pihaan, sillä se on varattu asiakaspysäköintiin.

Aseman pysäköinnin väliaikaiset liikennejärjestelyt kartalla.
Karttakuvaan on merkitty pinkillä väliaikaiset pysäköintialueet osoitteissa Kenkätie 2-6 (käynti Asematieltä), Asematie 9, Asematie 10, Asematie 11 ja Asematie 4. Nyssykän ja bussien pysäkki sijaitsee väliaikaisesti osoitteessa Asematie 11. Kuva: Oridea Oy

Laitureille sekä junaan kulkeminen tapahtuu Asematieltä makasiinirakennuksen pohjoispuolelta. Laiturit säilyvät esteettömässä käytössä koko työn ajan. Invataksille sekä invapysäköinnille osoitetaan oma paikka laiturialueen vierestä. Pyöräpysäköinti on järjestetty Asematien ja aseman tulotien risteykseen oikealle puolelle.

Ilmakuva, johon on merkitty kulkureitti laitureille sekä työmaa-alue.
Kulku Asematieltä laitureille. Kuva: Welado Oy

Liityntäliikenne Nyssykän sekä bussilinjojen pysäkki on väliaikaisesti osoitteessa Asematie 11. Nyssykkä ja aseman linja-autoliikenne toimivat muutoin normaalisti koko korjaushankkeen ajan.

Oriveden kaupunki kannustaa junalla kulkijoita saapumaan työmaa-aikana asemalle kävellen, pyörällä tai bussilla.

Pysäköintialueeseen kohdistuvien töiden on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Mainittujen töiden lisäksi kaupunki toteuttaa asemalla myös joitakin makasiinirakennukseen liittyviä töitä, sekä kivetyksien ja istutuksien uusimista.

Lisätietoja:

Terhi Haapaniemi
projektipäällikkö, Väylävirasto
029 534 3809
etunimi.sukunimi@vayla.fi

Matti Vesava
Kunnallistekniikan päällikkö, Oriveden kaupunki
040 133 9258
etunimi.sukunimi@orivesi.fi

Liitteet:

Pysäköinti alueella (pdf)

Kulku laitureille (pdf)

Lisää hankkeesta:

Hankkeen nettisivut

Tiedote: Aseman kehittäminen alkaa

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimus

Oriveden aseman kehittämishankkeen tarkoituksena on parantaa yleisesti Oriveden aseman sekä sen liityntäpysäköinnin toimivuutta. Autojen parkkipaikkoja lisätään, ja alueelle varataan myös latauspaikkoja sähköautoille. Myös pyöräpysäköintiä parannetaan, sekä saatto- ja joukkoliikenteelle osoitetaan omat pysähdyspaikat.

Aseman kehittäminen perustuu valtion ja Tampereen kaupunkiseudun väliseen MAL-sopimukseen, jossa on määritetty merkittäviä parannustoimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. Hanke toteutetaan Oriveden kaupungin ja Väyläviraston yhteishankkeena.

12.8.2022: Tiedotetta muokattu Nyssykän pysäkin osalta. Nyssykän pysäkki siirretään korjaushankkeen ajaksi samaan paikkaan muiden bussien kanssa, osoitteeseen Asematie 11.

7.9.2022: Tiedotetteeseen muokattu muuttuneet liikennejärjestelyt.

Palaa uutislistaukseen