Kyselyt

Ei avoinna olevia kyselyjä

Kyselyjen vastauksia

Koirapuistokysely 2023

Asukkaat saivat vastata sähköiseen kyselyyn koirapuiston sijainnista toukokuussa 2023.

Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely 2023

Orivedellä toteutettiin maalis-huhtikuussa 2023 aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely, johon saatiin 324 vastausta.

Oriveden kaupungin vetovoimatutkimus 2023

Orivedelle toteutettiin vetovoimatutkimus Tampereen yliopiston opiskelijaprojektina kevään 2023 aikana.

Kaupunkiseudun asukaskysely 2023

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toteutti seudullisen asukaskyselyn joulukuusta 2022 tammikuuhun 2023.

Oriveden kaupungin tulevaisuuskysely 2021

Tulevaisuuskysely oli toteutettiin syksyllä 2021 saakka. Tuloksia hyödynnettiin Oriveden kaupunkistrategian päivittämisessä.

Asukas- ja poismuuttotutkimus 2021 (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä)

Anna palautetta!

Kuulemme mielellämme, miten olemme onnistuneet palvelemaan sinua. Voit antaa ruusuja ja risuja, toiveita ja kehittämisehdotuksia sekä kysyä epäselvistä asioista oheisella palautelomakkeella.

Tutustu lomakkeidemme tietosuojaselosteeseen!

Eettinen ilmoituskanava

Oriveden kaupungilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä.

Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Mitä väärinkäytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Kuka voi tehdä ilmoituksen väärinkäytösilmoituskanavan kautta?

Ilmoituksen voi tehdä Oriveden kaupungin nykyinen tai entinen työntekijä sekä työnhakija, harjoittelija luottamushenkilö tai yhteistyökumppani.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään alla olevan linkin kautta nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitukset käsittelee Oriveden kaupungin väärinkäytösilmoitusten käsittelyryhmä. Käsittelyryhmä ottaa vastaan ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyy ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

  • Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
  • Ilmoituksen tutkimukseen ei osallistu henkilö, jota epäily koskee tai jolla on yhteyksiä siihen.
  • Käsittelijät esittävät tarvittaessa jatkokysymyksiä ilmoituskanavan kautta.
  • Kukaan käsittelijöistä tai muu tutkimusprosessiin osallistuva henkilö ei pyri tunnistamaan ilmoittajaa millään tavalla, ellei hän itse halua jättää yhteystietojaan.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
  • asia on jo ratkaistu
  • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Voit jättää asiakaspalautteen tällä sivulla ylempänä olevalla palautelomakkeella.

Ilmoituksen tekeminen

Täytä ilmoituslomake. Lähetettyäsi lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta. Ota talteen omaa ilmoitustasi koskeva numerotunniste.

Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja käydä keskustelua käsittelyryhmän kanssa kirjautumalla omalla numerotunnisteellasi.

Huomioithan, että jos hukkaat tunnisteen, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan, vaan sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.

Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä ilmoituskanavan seurantasivulla käsittelyn edetessä.

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Linkki ilmoituskanavaan

Linkki eettisen ilmoituskanavan tietosuojaselosteeseen.