Rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaava ei ole lainvoimainen, kaavasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituskäsittely on kesken.

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 31 hyväksynyt Oriveden pohjoisen osa-alueen, Längelmäen osa-alueen ja Eräjärven osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 1.6.2020 § 31

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 34 hyväksynyt Oriveden eteläisen osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 15.6.2020 § 34

Kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä on lisäksi valitettu muiden tahojen toimesta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Pirkanmaan ELY-keskus jätti 15.7.2020 ja 17.7.2020 lisäksi kaupungille kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksistä oikaisukehotuksen rakennusoikeutta koskevilta osin koskien koko kaavaa.

Oikaisukehotusten johdosta kaupunginvaltuusto 14.9.2020 § 48 päätti pysyttää aikaisemmat kaavan hyväksymispäätöksensä.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 14.9.2020 § 48

Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt kaupunginvaltuuston päätöksestä valituksen 28.10.2020 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaikki valitukset kohdistuvat rantaosayleiskaavan ranta-alueisiin ja niitä koskeviin oikeusvaikutteisiin kaavamerkintöihin ja määräyksiin.
Rantaosayleiskaavaehdotus sisältää lisäksi ranta-alueiden ulkopuolella olevat oikeusvaikutteisen Eräjärven kyläkaavan alueen sekä Längelmäen kirkonkylän, Naappila-Suomaseman, Päilahti-Pitkäjärven, Siitaman, Talviaisen ja Västilän kyläalueet. Eräjärven kyläosayleiskaava-alueella kaavaa voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisperusteena (MRL 44 §) ja muilla kyläalueilla kaava ei ole suoraan rakennuslupien myöntämisperuste.
Kaupunginhallitus on 17.5.2021 § 128 määrännyt MRL:n 201 §:n nojalla Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksen voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ranta-alueiden ulkopuolella olevien kyläkaavojen osalta.
Linkki kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 17.5.2021 § 128

Kaupunginhallituksen 17.5. voimaan määräämät kyläkaavat:

Maitohorsmia Rönnin lavan uimarannalla.