Kaavakartta ja merkintöjen selitykset

Rantaosayleiskaavaa voit tutkia kaupungin karttapalvelusta. Kaava löytyy oikean yläkulman karttatasot valikolta kohdasta ”kaavat, maankäyttö ja rakentaminen”. Virallisen kaavadokumentin (pdf) haluamaltasi alueelta saat näkyviin klikkaamalla karttaa.

  • Kaavamerkintöjen selitykset löydät tästä.
  • Eräjärven kyläalueella on omat kaavamerkintöjen selityksensä, jotka löydät tästä.

Kaikki rantaosayleiskaavan kaava-aineistot löydät tämän nettisivun lopusta kohdasta ”kaava-aineistot”.

Kaavalla osoitettujen uusien rakennuspaikkojen laskutus

Oriveden kaupunginhallitus päätti 30.5.2022 § 122 periä Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavan ranta-alueille voimaantulohetkellä 16.2.2022 tulleista uusista rakentamattomista rakennuspaikoista kaavan laatimiskustannuksina 285 euroa rakennuspaikkaa kohden.

Uuden rakentamattoman rakennuspaikan maanomistajille tiedoksianto kaupunginhallituksen päätöksestä on julkaistu yleistiedoksiantona (ollut nähtävillä 11.8.-19.9.2022). Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta on lähetetty myös postitse maanomistajille 11.8.2022.

Kaupunginhallituksen päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joten laatimiskustannuksia ei laskuteta kunnes valitus on käsitelty. Valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä (tilanne päivitetty 8.4.2024).

Oriveden rantaosayleiskaavan voimaantulokuulutus

Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi Oriveden rantaosayleiskaavan päätöksellään 1.6.2020 § 31 Pohjoisen, Längelmäen ja Eräjärven osa-alueiden osalta sekä 15.6.2020 § 34 Eteläisen osa-alueen osalta. Hyväksymispäätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Rantaosayleiskaava on MRL 201 §:n nojalla kuulutettu kyläalueiden osalta voimaan 26.5.2021.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 22.12.2021 hylännyt kaavaa koskevat valitukset yhtä lukuun ottamatta. Yksi maanomistaja valitti kahden tilansa osalta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Rantaosayleiskaava on MRL 201 §:n nojalla kuulutettu tulemaan voimaan 16.2.2022 hallinto-oikeuden päätöksen mukaisena lukuun ottamatta valituksenalaisia tiloja. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen päätöksellään 8.9.2022.

Oriveden rantaosayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §) tilojen 562-480-1-95 ja 562-480-1-96 osalta.

Orivedellä 25.1.2023
Oriveden kaupunginhallitus

Kaava-aineistot:

Rantaosayleiskaavaa voit tutkia kaupungin karttapalvelusta.

Kaavaselostus

Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavan kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet 1-18

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen karttaan pääset alla olevista linkeistä:

Yhteystiedot

Ota yhteyttä


Antti Kivikko

Maankäyttöpäällikkö

040 133 9133

Ota yhteyttä


Dennis Somelar

Kaavasuunnittelija

040 133 9087