Oriveden rantaosayleiskaavan voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oriveden rantaosayleiskaavan päätöksellään 1.6.2020 § 31 Pohjoisen, Längelmäen ja Eräjärven osa-alueiden osalta sekä 15.6.2020 § 34 Eteläisen osa-alueen osalta. Hyväksymispäätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Rantaosayleiskaava on MRL 201 §:n nojalla kuulutettu kyläalueiden osalta voimaan 26.5.2021.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 22.12.2021 hylännyt kaavaa koskevat valitukset yhtä lukuun ottamatta. Yksi maanomistaja on valittanut kahden tilansa osalta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oriveden kaupunginhallitus on päättänyt 31.1.2022 § 13 määrätä rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisena lukuun ottamatta valituksenalaisia tiloja (MRL 201 §).

Oriveden rantaosayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §) kaavan ranta-alueiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisena lukuun ottamatta valituksenalaisia tiloja.

Orivedellä 16.2.2022
Oriveden kaupunginhallitus

Aineistot:

Rantaosayleiskaava on nähtävissä myös karttapalvelussa (viralliset dokumentit pdf-tiedostoina)
Linkki karttapalveluun:
Rantaosayleiskaavaehdotus 2020 karttapalvelu

Kaavaselostus

Oriveden_rantaosayleiskaava_kaavaselostus_voimaantulo_26052021_16022022.pdf

Kaavaselostuksen liitteet 1-18:

Kaava, kaavamerkinnät ja kaavamääräykset

Eräjärven kyläkaavaehdotus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen karttaan pääset alla olevista linkeistä:

Emätilaselvitys

Arkeologiset inventoinnit

Luontoinventointi

Rakennetun ympäristön selvitys