Rantaosayleiskaava

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 31 hyväksynyt Oriveden pohjoisen osa-alueen, Längelmäen osa-alueen ja Eräjärven osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 1.6.2020 § 31

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 34 hyväksynyt Oriveden eteläisen osa-alueen rantaosayleiskaavaehdotuksen.
Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan 15.6.2020 § 34

Maitohorsmia Rönnin lavan uimarannalla.