Tältä sivulta löydät tietoa nuorten palveluista

Nuoruus ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-18. Nuoruusikä alkaa murrosiästä ja päättyy varhaisaikuisuuteen.

Murrosiän käynnistyminen saa nuoressa aikaan sarjan merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, joihin sopeudutaan nuoruusvaiheen etenemisen myötä. Keskeisiä kehitystehtäviä ovat vanhemmista irrottautuminen, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin jäsentely.

Nuoruusvaiheen muutokset tapahtuvat yksilölliseen tahtiin eikä tämän vuoksi ole mielekästä verrata nuoria toisiinsa. Vaihe pitää sisällään epävarmuuden tunteita, hyväksytyksi tulemisen tarvetta sekä ryhmäytymistä erilaisiin sidosryhmiin.

Nuoren psyykkinen irtaantuminen vanhemmistaan on osa luonnollista kasvua kohti itsenäistä ja omilla mielipiteillä varustettua aikuisuutta.

Murrosikä voi joskus olla niin raju, että nuori tarvitsee perheen ulkopuolista apua. Tältä sivulta löydät tietoa erilaista arjen ja tuen palveluista nuorille sekä nuorille suunnatuista kohtaamispaikoista. 

Voimakkaasta itsenäistymisen tarpeestaan huolimatta nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen ohjausta ja tukea. Vanhempi voi kasvatustyössään kohdata myös itse lisätuen tarvetta. Vanhemmuuden tuki -sivulta löydät tietoa erilaisista palveluista.

12-15-vuotiaan kasvu ja kehitys

15-18-vuotiaan kasvu ja kehitys

Pyydä apua!

Pyydä apua!

Tarvitsetko apua tai tukea nykyisessä elämäntilanteessasi? Kysymyksesi voi liittyä omaan tilanteeseesi, perheenjäsenesi, ystäväsi tai muun läheisesi tilanteeseen.

Tampereen kaupungin perhepalveluiden palveluohjaajat ottavat sinuun yhteyttä puhelimitse 1–3 arkipäivän kuluessa. Halutessasi voit täyttää vain nimesi ja puhelinnumerosi yhteydenottoa varten.