Sinulla on oikeus osallistua

Ketkä voivat osallistua?

 • Asukkaat
 • Vapaa-ajanasukkaat
 • Yrittäjät
 • Yhdistysten ja muiden yhteisöjen edustajat
 • Kaupungin työntekijät
 • Luottamushenkilöt
 • Kaikenikäiset

Mihin voit osallistua?

 • Ideointiin
 • Palvelujen kehittämiseen
 • Toiminnan suunnitteluun ja toimintaan
 • Päätöksentekoon
 • Tulosten arviointiin

Esimerkkejä osallistumisen tavoista:

 • Nuorisovaltuusto
 • Kuntalaisaloite
 • Yrittäjien aamukahvit
 • Yhdistysrehvit
 • Kumppanuuspöydät
 • Kyselyihin vastaaminen

Osallisuussuunnitelmaan on koottu eri tapoja osallistua

Asukkailla on valittavanaan useita erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa. Olemme koonneet osallistumisen keinoja näille verkkosivuille sekä Oriveden kaupungin osallisuussuunnitelmaan (pdf).

Osallisuussuunnitelma avaa osallisuuden käsitettä ja Orivedellä käytössä olevia osallisuusmenetelmiä. Suunnitelman pohjana ovat toimineet Oriveden kaupunkistrategia (pdf), elinvoimaohjelma (pdf) ja hyvinvointisuunnitelma (pdf) sekä kesällä 2019 tehty osallisuuskysely.

Osallisuussuunnitelma on koottu syksyllä 2019 Oriveden kaupungin hallinnoiman Osallistuva Orivesi -hankkeen aikana. Suunnitelma hyväksyttiin 21.10.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa.

Osallisuussuunnitelma on osa Oriveden kaupungin elinvoimaohjelmaa (pdf) ja se päivitetään elinvoimaohjelman uusimisen yhteydessä.

Osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla edistän osallisuutta Orivedellä.

Osallisuustyön muistilista Oriveden kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille:

 1. Olen päättämässä asiasta tai kehittämässä palvelua, josta on hyvä kuulla kuntalaisten näkemyksiä.
 2. Selvitän, mitä tahoja asia koskee ja valitsen osallisuuden menetelmistä sopivan tavan tai tavat kuntalaisten osallistumiseen.
 3. Olen innostava ja ylläpidän avointa keskustelukulttuuria.
 4. Suhtaudun saatuihin kommentteihin ja ideoihin avoimesti ja kiitän kuntalaisia heidän panoksestaan.
 5. Viestin osallistumisen tuloksista eli siitä, miten saadut kommentit ja ideat kytketään päätöksentekoon tai kehitettävään palveluun.
 6. Seuraan osallistumisen vaikutuksia ja toistan hyväksi havaittuja menetelmiä.
Oriveden kaupungin elinvoimajohtaja esittelee kumppanuuspöydän toimintaperiaatetta.
Elinvoimajohtaja Pirkko Lindström esittelee kumppanuuspöydän toimintamallia.

Ota yhteyttä


Tuija Peurala

Hyvinvointijohtaja

040 133 9263

Ota yhteyttä


Jenni Koponen

Viestintä- ja markkinointiasiantuntija

040 133 9214